VARPARANNAN LEIRIKESKUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITTELUHANKE 2016-2018
HELMESTÄ ON KUORIUTUNUT TODELLINEN HELMI

 

Varparannan leirikeskus on tehnyt uutta tuloaan Höytiäisen Helmenä. Toimintaa ovat tukeneet aktiiviset ihmiset omalta kylältä sekä laajemmalta alueelta ympäri maakuntaa. Myös yritykset sekä alueen yhdistykset antoivat toiminnalle tärkeän tukensa.

 

Tiivis talkootoiminta on tuonut uusia ystävyyssuhteita ja ollut monelle erittäin tärkeä kohtauspakka. Eräs talkoolainen on sanonutkin, että ”Höytiäisen Helmi on onnistunut imaisemaan meistä monet mukaansa nenänpäätä myöten”. Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat olleet osana arkea isolla sydämellä.

 

Höytiäisen Helmi eteni kohti määrätietoista tavoitetta kahdella Leader -hankkeella. Kehittämishanke on kulkenut rinnan investointihankkeen kanssa hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun, jolloin olemme saaneet valmiiksi yleisen virkistäytymisalueen työt. Yhteistyötahoina ovat olleet Euroopan Maaseuturahasto, Joensuun seudun Leader yhdistys, Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus sekä Kontiolahden kunta.

 

Yle Pohjois-Karjala ja Sanomalehti Karjalainen ovat olleet myös kiinnostuneita Helmen puuhista, ja tehneet pari suoraa haastattelua paikallisradioon ja lehtijutun uudistuneen Helmen toiminnasta. Paikallislehti Pielisjokiseudun toimittajatkin ovat vierailleen useasti Helmessä ikuistaen lehteensä juttuja toiminnastamme esim. Varparannan koulun oppilaat talkoopuuhissa.

 

Ilahduttavan paljon lapsia on osallistunut aikana talkoisiin, vaikka heitä ei huomioida millään tavalla hankkeen talkootyövoimana. Tämä koetaan kuitenkin tärkeäksi osaksi Helmen tulevaisuutta, että lapset ja nuoret oppisivat jo nuorina yhteisöllisyyden merkityksen ja siten kannustaa heitä toimimaan vastuullisena ja toiset huomioivana yhteisön jäsenenä. Samalla lapset oppivat järvikeskuksesta ja sen ympäristöstä kestävän kehityksen periaatteita. Pienet talkoolaiset voivat olla mahdollisesti aikuisina vetämässä Helmen toimintoja vanhempien siirtyessä sivuun tai Helmi tulisi olemaan aina lapsuuden hyvinä muistoina.

 

 

MISTÄ KAIKKI LÄHTI LIIKKEELLE

 

Tähän ei ole tarvittu kuin yksi alulle paneva henkilö, joka kysyi ”lähtisittekö mukaan” kehittämään vanhaa leirikeskusta. Jo etukäteen tiedettiin, että jos mitään ei saada aikaiseksi niin leirikeskuksen myyminen on liipaisimella hyvin nopeasti. Tarvittiin myös täysin hullu idea, joka poiki monta samahenkistä ihmistä yhteen miettimään, miten lähdemme kehittämään uutta leirikeskusta. Pidimme 30.6.2015 kehittämissuunnitteluillan sekä myös pari avointa keskustelutilaisuutta kyläyhdistyksen kodalla 2.6.2015 ja 23.3.2016. Tilaisuuksista saimme hyviä ideoita hankesuunnitelman laatimiseen.   

 

Leader-hankeavustushakemukset ja hankesuunnitelma toimitettiin 14.4.2016 Leader-yhdistykselle. Leader-yhdistys käsitteli hakemusta17.5. ja 2.6.2016 ja esitti hanketta tuettavaksi. Avustushakemus sai Ely-keskukselta myönteisen päätöksen 15.8.2016. Leader –aloituskokous oli 5.8.2016 oli Joensuussa Leader-toimistolla, jolloin käytiin läpi hankkeen käytännön asioita sekä tarkennettiin vielä hankkeen sisältöä. Leader –rahoitusennakkopäätöksen yhdistys sai 5.9.2016. Ennakon suuruus on 20 % kustannusarviosta.

 

Kontiolahden kunnalta haettiin hankeaikaista lainaa 50 000 euroa, lainapaperi allekirjoitettiin puheenjohtajan ja sihteerin toimesta 16.9.2016.

 

Leader-hankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet EU- maaseuturahasto, Leader Joensuun seutu sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

 

 

KEHITTÄMISHANKE hankenumero 28604

 

Höytiäisen Helmen kehittäminen lähti liikkeelle Varparannan leirikeskusalueella olevien rakennusten kuntotarkastuksella ja korjaustoimenpiteiden selvittämisellä 20.4.2016. Kuntotarkastuksen suoritti kuntotutkija Reino Hirvonen. Tarkastuksen yhteydessä rakennuksista ei löytynyt mitään hälyttävää. Saunarakennus ei ollut mukana kuntotarkastuksessa sen ennalta tiedetyn huonokuntoisuuden vuoksi.

 

Höytiäisen Helmi julisti toukokuun lopulla 2016 yhdistyksen logokilpailun. Tavoitteena oli saada logo, joka kuvaa parhaiten Höytiäisen Helmen aluetta ja yhdistyksen toimintaa. Yhdistys sain kahdeksan logoehdotusta, joista yhdistyksen hallitus valitsi Heidi Turtiaisen, (Joensuu) suunnitteleman logon yhdistyksen viralliseksi logoksi.

 

Höytiäisen Helmi osallistui Kontiolahti–päivien yhdistystorille, missä markkinoimme Höytiäisen Helmeä ja esittelimme Varparannan leirikeskuksen kehittämishankesuunnitelmaa. Tapahtuma oli todella onnistunut ja suosittu. Talkoolaisia tapahtuman järjestelyissä ja teltalla oli yhteensä 10. Päivän aikana teltalla kävi tutustumassa yhdistyksen toimintaan noin 200 henkilöä.

 

Kontiolahti-päivillä Varparanta julkistettiin 13.8.2016 Pohjois-Karjalan vuoden 2016 kyläksi. Höytiäisen Helmi oli omalta osaltaan vastaanottamassa palkintoa.

 

Höytiäisen Helmen alueella on ollut avoimet ovet kaikille toiminnasta tai alueesta kiinnostuneille. Kiinnostuneita ohikulkumatkailijoita on ollut erittäin paljon. Olemme myös huomanneet, että Kontiolahdella asuvat henkilöt ovat tuoneet myös kesälomalaisia tutustumaan Höytiäisen Helmeen.

 

Seuraava askel otettiin talokansioiden sekä pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatimisella. Nämä olivat tärkeitä toteuttaa toimintojen selkeyttämisen ja turvaamalla Helmen rakennuksien turvallisen käytön ja toiminnan.

 

Kaikille avoin kunnostettujen tilojen esittely- sekä ideointi- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 29.4.2017. Aiheena mm. vapaaseen käyttöön tulevan virkistys- ja retkeilyalueen suunnittelua, tulevien tapahtumien ideointia yms. Lisäksi esittelimme kunnostettuja tiloja 24.6.2016, 10.6.2017, 25.7.2018, 10.8.2018, 24.8.2018 ja 28.8.2018 erilaisissa Helmen järjestämissä tilaisuuksissa.

 

Höytiäisen Helmen hallitus kävi keskustelun 27.10.2017 Swot-analyysia, jossa kiinnitettiin huomio Helmen nykyhetken vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä toimintaympäristön tulevaisuudessa tarjoamiin mahdollisuuksiin ja uhkiin.

 

Swot-analyysin pohjalta laadittiin Höytiäisen Helmelle toiminta-ajatus, joka kertoo syyn olla olemassa ja muodostaa lähtökohdan toiminnan suunnittelulle, miten Helmi aikoo toteuttaa toiminta-ajatuksen: mitä, kenelle ja miten. Hallituksen tuotoksen pohjalta toteutimme Höytiäisen Helmen esitteen marraskuussa 2018 osana kehittämishanketta.

Markkinointisuunnitelman laatiminen on ollut tärkeässä osassa Helmen toimintojen kehittämisessä. Markkinoinnin tarkoituksena on luoda myönteinen kuva Helmestä ja jättää ihmisten mieliin sellainen muistijälki, että he tiloja tarvittaessa ottavat yhteyttä juuri Höytiäisen Helmeen. Liputamme selkeän ja mahdollisimman yksinkertaisen viestinnän puolesta eli ennen kaikkea avointa, rehellistä ja helposti ymmärrettävää.

Tärkeimmät työkalut markkinointiviestinnässä ovat Facebook, verkkosivut, Instagram, tapahtumat, lehtijutut ja tiedotteet.

 

Helmi sai hankittua hankkeen myötä Sup-lautoja alueen monipuolisen ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuden luomiseen. Helmi pystyy jatkossa tarjoamaan sup-lautailukursseja ja kehittämään pienin askelin Järvitoimintakeskuksen toiminnallisia tavoitteita.

 

Höytiäisen Helmi on työllistänyt hankkeen avulla kaksi kesätyöntekijää.

Saimme kesätöihin kaksi reipasta ja iloista nuorta, joista oli tuntuvaa apua Helmen toimintojen pyörittämisessä. Työtehtävinä olivat mm. alueen hoitaminen sekä vierailijoiden opastaminen, ohjaaminen ja auttaminen. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli käynnistää ja elävöittää leiritoimintaa kymmenen vuoden tauon jälkeen. Lisäksi työntekijät mitoittivat heinäkuussa siivoukseen kuluvan ajan sekä laativat siivousohjeet

 

Verkostoituminen on osa Helmen kehittämistä. Helmen hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet erilasiin järjestöfoorumeihin, paikallisten yhdistyksien tapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin. Nämä tilaisuudet on koettu osallisuuden ja verkostoitumisen osalta tärkeiksi. Tilaisuudet ovat myös vahvistaneet ja tukeneet toimintamme kehittämistä.

 

Höytiäisen Helmi on yhdistänyt eri sukupolvien ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä yhteen. Olemme saaneet ihmiset innostumaan, osallistumaan ja viihtymään sekä saaneet yhteisöllisyyden voimalla toiminnan kehittämisen positiiviseksi.

 

 

INVESTOINTIHANKE hankenumero 28588

 

Talkoopäiviä investointihankkeen osalta vuoden 2017 loppuun mennessä tuli 174 päivää. Talkoolaisia on ollut yhteensä 67 ja työtalkootunteja kertynyt 2852,50 tuntia.

 

Hankkeen suunnitelmat ovat eläneet paljon hankkeen aikana, johtuen yllättävistä ja ennakoimattomista lisätöistä sekä niistä johtuvista lisäkustannuksista.

 

Talkoot Höytiäisen Helmessä aloitimme talkoovakuutuksen ottamisella. Vakuutus oli ensiksi määräaikaisina sopimuksina, mutta huomasimme myöhemmin, että tarvitsemme vakuutusta jatkuvasti. Otimme vakuutuksen, joka on voimassa toistaiseksi, koska kunnostus ja rakennustoimintaa on ollut koko vuoden.

 

Valvontakameran jouduimme hankkimaan 26.9.2016 Höytiäisen Helmen alueella mahdollisen ilkivallan ennalta ehkäisyyn. Alueelle oli hankittu paljon rakentamiseen liittyvää rakennustarviketta, jotka olivat helposti anastettavissa ilman valvontaa. Lisäksi alueella on ilmennyt pienimuotoista ilkivaltaa, kuten ulkopuolisten rakennusjätteiden tuontia Helmen alueelle, taulujen kehyslasien särkemistä, lyhdyn häviämistä sekä roskalaatikoiden täyttämistä ulkopuolisilla roskilla. Toisen valvontakameran hankimme maaliskuussa 2018. Huomasimme käytännössä, ettei yksi kamera riitä valvomaan Höytiäisen Helmen koko aluetta mahdolliselta ilkivallalta.

 

Höytiäisen Helmen opastekyltti hankittiin marraskuussa 2017 Varparannantien varteen Riihilahdentien alkuun opastamaan vierailijoita ja ohikulkijoita. Myöhemmin hankitaan opastuskyltit Helmen alueen toimintojen opastusta varten.

 

Ilmoitustaulu on rakennettu ja se pystytetään pääportille keväällä 2018 opastamaan ja tiedottamaan Helmen toiminnoista ohikulkijoille.

 

 

Mökkien kunnostaminen

 

Mökkien kunnostamisen aloitimme vanhojen lastulevykaapistojen purkamisella 29.4.2016. Kunnostustehtäviin kuuluivat lisäksi seinä- ja lattiapintojen hionta ja maalaus, peltikatteen naulojen ruuveihin vaihdot sekä ilmanvaihtokoneistojen suunnittelu ja asentaminen. Lisäksi rakennussiivous oli yksi osa mökkien kunnostamista. Yhden mökin osalta teimme muutostöinä väliseinän poistamisen sekä keittiötason ja alakaapistojen lisäämisen. Perusteluna oli saada yksi isompi perhemökki. Mökki on tullut tarpeelliseksi Helmessä järjestettävissä tilaisuuksissa ja perheleireillä. Muutostyöt toteutimme kevään 2018 aikana.

 

Talkootunnit kunnostamisen osalta oli yhteensä 356 tuntia. Mökkien kunnostamisessa oli mukana 10 talkoolaista. Talkoopäiviä oli 33 päivää.

 

Kalustimme ja sisustimme mökit pitkälti käytetyillä kierrätyshuonekaluilla ja sisustusmateriaaleilla joita ostimme kirppiksiltä sekä saimme niitä myös lahjoituksena yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

 

Terassin rakentaminen

 

Päärakennuksen yhteyteen rakennettu uusi terassi valmistui vauhdilla alkusyksystä 2016. Terassin rakennustalkoissa oli 23 henkilöä ja talkootunteja kertyi 465 tuntia.

 

Terassin rakentaminen saatettiin loppuun kesällä 2017 pation rakentamisella terassin rannan puoleiselle osalle.

 

Kontiolahden kunnan loppukatselmus on tehty 19.7.2017 ja hyväksytty päärakennuksen laajentaminen katetulla terassilla

 

Suoja-aidan rakentaminen ja vanhan kunnostaminen

 

Aidan rakentaminen alkoi pensasaidan suunnittelulla ja suunnitelman tekemisellä. Suunnitelman teki ent. kaupungin puutarhuri Kai Ahmio talkoohengessä. Alueen aidan istutustyöt  ja vanhan aidan kunnostaminen toteutimme kesän 2017 aikana.

 

Suoja-aidan tekeminen yleisen virkistys- / vuokrausalueiden rajaamiseen saatiin päätökseen syksyllä 2017. Talkootunteja toteutukseen yhteensä 88 tuntia Mullan kärräämisessä ja Istutustalkoissa oli yhteensä 10 henkilöä.

 

Olemassa olevan aidan 650 metriä kunnostuskorjaukseen ja maalaukseen osallistui 29 henkilöä ja talkootunteja kertyi yhteensä 222 tuntia. Vanhan aidan kunnostuksen yhteydessä jouduimme raivaamaan aidan reunusta, koska aidan viereen ja siihen kiinni oli kasvanut vesakkoa. Jäkälä oli myös vallannut aidan rakenteita joten teräsharjaa jouduttiin käyttämään ennen maalaustyötä. Myrsky oli kaatanut puita aidan päälle useasta kohdasta ja lukuisia lautoja uusittiin. Aita maalattiin kahteen kertaan.

 

Vanhan gillikatoksen siirto ja kunnostaminen kesäkeittiöksi

Päärakennuksen edustalla ollut grillikatos siirrettiin v. 2016 saunarakennuksen lähelle. vuoden 2017 aikana seinäaukot on lasitettu ja käyttötarkoitus muutettu kesäkeittiöksi. Sijainti ja käyttötarkoituksen muutos on hyväksytty rakennuslupatoimessa 19.7.2017. Talkootyötä on kertynyt kesäkeittiön kunnostustöistä v. 2017, 23 tuntia. Talkootyötä on tullut lisäksi, sisä- ja ulkomaalauksesta sekä maapohjan sorituksesta ja tasaamisesta. Kunnostustyöt ovat vielä kesken kotakeittiön hankinnan ja seinien ja ikkunapielien viimeistelyn osalta.

 

Päärakennus

 

Päärakennuksen yläkerran kunnostaminen alkoi 12.7.2016 lastulevykaapistojen purkamisella. Muita työtehtäviä olivat laipion ja lattian hionta ja maalaus sekä rakennussiivous. Yläkerran kalusteet ovat myös hankittu kierrätyksestä ja osa saatu lahjoituksena. Talkootunnit päärakennuksen yläkerran kunnostamisen osalta olivat yhteensä 158 tuntia. Kunnostamisessa oli mukana 13 talkoolaista. Talkoopäiviä oli 14 päivää. Yläkerran kunnostus valmistui syksyn 2016 aikana.

 

Päärakennuksen alakerran kunnostaminen alkoi 3.10.2016 keittiösuunnitelmalla sekä 8.11.2016 keittiökalusteiden sekä keittiön ja salin väliseinän purkamisella. Alakerran kunnostuksen edetessä tuli ajatus, voisimmeko miettiä uudelleen keittiön paikkaa. Keittiön uudelleen sijoittaminen päärakennuksen salin takana olevaan tilaan oli perusteltu huomioiden kokonaistilan käyttö. Vanhan keittiön ja salin väliseinän purkamisen jälkeen yhteistilasta tuli yhtenäinen iso tila järjestää erilaisia tilaisuuksia ja saimme lisäksi kauniin järvinäköalan salin puolelle. Uuden keittiön paikan sijoittaminen salin taakse olevaan tilaan antaa mahdollisuuden toimia keittiön puolella pääsalin ollessa käytössä ja tilaan mahtuu useampi työskentelemään yhtäaikaisesti.

 

Uudesta keittiöstä tehtiin ovi ulos keittiötarvikkeiden tuonnille ja roskien poisviennille. Uuden keittiön käytön etuna on myös huonekorkeus 2700 mm, 2100 mm sijasta. Lisäksi uutta keittiötä voidaan myös käyttää mökkien vuokraustoiminnassa pienimuotoisessa ruoanvalmistuksessa ja yhteisenä ruokailu- / oleskelutilana.

 

Keittiön suunnittelun yhteydessä tuli wc- tilan tarve päärakennuksen alakertaan. Wc- tilan rakentaminen päärakennuksen alakertaan oli välttämätön liikuntaesteettömyyden sekä päärakennuksen ympärivuotisen toiminnan kannalta. Aikaisemmin yleinen wc- tila oli saunarakennuksen päädyssä noin sadan metrin päässä päärakennuksesta.

 

Ilmalämpöpumppu päärakennuksen saliin asennettiin talkoovoimin 22.11.2016. Ilmalämpöpumppu antaa mahdollisuuden pitää Helmen tilat lämpimänä ja jatkaa toimintaa ympäri vuoden.

 

Hankkeen ensimmäisenä vuoden aikana emme säästyneet ikäviltä yllätyksiltäkään. Vanhan keittiön lattian purkaminen toi esille lattian alta vanhan, kunnalliskodin pesulan aikaisen noin puolentoista kuution kokoisen säiliön, joka oli puoleksi täynnä vettä sekä rakennusjätettä ja vanhoja vesiputkia. Lisäksi lattiaeristeenä oli käytetty turvetta, jota oli 60 cm koolauksien välissä. Altaan tyhjennys ja -kuivatus sekä turpeen poisto olivat hankalia ja työläitä työvaiheita. Keittiön lattian rajassa seinähirret olivat myös lahonneet vanhan vesivahingon seurauksena. Hirsiä jouduimme uusimaan osittain. Mahdollisesti / toivottavasti löysimme samalla syyn sisäilmaongelmaan. Turpeen käyttö taloeristeenä kertoo myös sen, että talo lienee rakennettu 1940- luvulla. 

 

Lisäksi joudumme uusimaan lämminvesivaraajan alakertaan. Vanha varaaja yläkerrassa on käyttöikänsä lopussa, sitä ei kannata siirtää uuteen paikkaan. Samalla saamme kaikki vesipisteet pois rakennuksen yläkerrasta ja vesivahingon mahdollisuus saadaan eliminoitua.

Hankerahoitukseen emme voineet ennakoida nyt esille tulleita asioita sekä hankerahoituksessa osa kustannuksista oli jäänyt huomioimatta esim. lvi-töiden ja keittiön ilmanvaihtokanavan tarvikkeet ja sähkötyöt sekä mahdollisten töiden ostopalvelun kustannuksien huomioiminen. Kodinkoneiden hinnat olimme arvioineet hankesuunnitelmassa aivan liian alhaiseksi sekä lattiamateriaalit olivat jääneet kokonaan laskematta. Talkootöiden määrä oli myös arvioitu liian pieneksi. Jouduimme tekemään lisärahoituspyynnön hankerahoitukseen edellä mainittujen asioiden tiimoilta. Leaderin hallitus hyväksyi lisärahoituksen. Muutoslausunto lähti hyväksyttäväksi 27.2.2017 Ely-keskukselle

 

Päärakennuksen kunnostus jatkui vuoden 2017 alusta vanhan keittiön lattian alta löytyneen betonialtaan tyhjennyksellä ja jätteiden poisviennillä sekä lattiaeristeenä olleen turpeen poistamisella ja imuroinnilla. Säiliön kuivatuksen yhteydessä huomio kiinnittyi veden tihkumiseen säiliöön. Allas tyhjennettiin ja purettiin sekä täytettiin soralla. Päälle asennettiin eristeet ja betonivalukansi. Kontiolahden kunnan tekninen toimi suunnitteli ja toteutti allasprojektin täyttö- ja eristystyöt.

 

Päärakennuksen kunnostus on saatettiin valmiiksi huhtikuussa 2017.

Yhteensä päärakennuksen kunnostamiseen tehtiin talkoita 1095 tuntia. Päärakennuksen alakerran kunnostustöissä talkoolaisia oli 18 henkilöä ja talkootunteja kertyi 681 tuntia. Talkootunnit päärakennuksen yläkerran kunnostamisen osalta olivat yhteensä 158 tuntia. Kunnostamisessa oli mukana 13 talkoolaista.  Ulkovuoren uusimiseen ja maalaukseen osallistui 21 henkilö ja talkootunteja tuli 258 tuntia.

 

Keittiön paikan muutoksesta ja wc-tilan rakentamisesta kunnan rakennustarkastaja teki loppukatselmuksen 19.7.2017 ja hyväksyi muutokset.

 

Piha- ja metsäalueen maisemointi

 

Ympäristön maisemointi aloitettiin piha- ja metsäalueen raivaamisella toukokuun alussa 2016.

 

Piha- ja metsäalueiden maisemointityöt jatkuvat. Talkootyötunteja on kertynyt tämän v. seurantakauden aikana yhteensä 65,5 tuntia, jotka koostuvat parkkialueen raivauksesta, piha-alueen kunnostamisesta, lähinnä mökkien edustojen sorituksesta sekä metsäalueen raivaamisesta.

 

Talkooemännät

 

Emäntien työpanos talkoohenkilöiden ruokailujen suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut erittäin tärkeä osa hankkeen toteutusta. Uusi tilava keittiö on todettu toimivaksi ja se sai kiitosta emänniltä. Talkooruoan valmistukseen ja tarjoiluun osallistui kahdeksan henkilöä ja talkootunteja kertyi hankkeen aikana yhteensä 148,5 tuntia. Aikuisia ruokittavia suita oli yhteensä 96 ja monet useampaan kertaan. Suurin ponnistus oli 5.11.2016, jolloin ruokailijoita oli yhteensä 38 henkeä lapset mukaan lukien.

 

 

Talkoolaisten kauden päätösjuhlat pidettiin 17.12.2017 ja 1.12.2018 Höytiäisen Helmessä. Osallistujia yhteensä tilaisuuksissa 106 henkilöä. Saimme positiivista palautetta talkoolaisilta siitä, että tiedotus toimii hyvin ja oikea-aikaisesti. Lisäksi he kokivat hyväksi, että joskus järjestetään myös tämän tyyppisiä tilaisuuksia, jossa ei aina olla tekemässä töitä hiki hatussa.

Avoin virkistäytymisalue

 

Rakennuksien kunnostuksen jälkeen ajatukset suuntaavat vapaan virkistäytymisalueen suunnitelmien toteutukseen ja sen kehittämiseen. Tarkoitus on aloittaa työt lumien sulettua parkkipaikkojen teolla, uimarannan kunnostuksella ja kantojen poistolla. Visiona on saada alueesta viihtyisä ja aktiiviteeteiltaan monipuolinen kaikkien vapaaseen käyttöön oleva virkistysalue. Vuoden 2018 loppuun mennessä alueelta löytyvät:

  • matkaparkki

  • telttailualue

  • ruoanlaittomahdollisuus

  • biokäymälä

Jatkohankkeen suunnittelu on käynnissä vuosille 2019-2020, jolloin olisi tarkoitus toteuttaa virkistysalueelle pieni sauna sekä olemassa olevan saunan paikalle rakentaa uusi sauna.