HÖYTIÄISEN HELMEN TAUSTAA

Kunnalliskodin pesutupana 

Kontiolahden kunnan leirikeskuksena

Höytiäisen Helmi nykypäivänä

 

Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi on tullut laajemmallakin alueella tunnetuksi kunnan omistamasta Varparannan leirikeskuksesta, joka tarjoaa mahtavat puitteet erilaisten yhteisöjen kokoontumiselle ja juhlien järjestämiselle aivan Höytiäisen rannalla Kontiolahden kirkonkylän kupeessa.


Kylälle historiallisesti, toiminnallisesti ja ympäristön kannalta arvokkaan alueen myyntiaikeet sai liikkeelle koko kunnan alueelta suuren joukon ihmisiä, jotka puolustivat leirikeskuksen säilyttämistä yleisöosastokirjoituksin, osallistumalla keskustelutilaisuuksiin kylällä ja neuvotteluihin kunnan kanssa ja keräämällä lähes 500 nimeä myymistä vastustavaan kuntalaisaloitteeseen. Kuntalaisaloitteen kävivät luovuttamassa kunnanvaltuustolle aktiiviset kyläläiset ja aloitteen käsittelyn seurauksena valtuusto keskeytti hallituksen aikoman leirikeskuksen myymisen.

Kyläyhdistys vuokrasi leirikeskuksen kokeilumielessä kesällä 2015 ja leirikeskustiimi on jatkanut syksyllä 2015 ja talvella 2016 neuvotteluja kunnan kanssa leirikeskuksen vuokrasopimuksen kohtuullisista ehdoista. Leirikeskuksen toiminnasta vastaamaan perustettiin keväällä 2016 uusi yleishyödyllinen leirikeskusyhdistys; Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry, joka vuokrasi leirikeskuksen kunnalta kymmeneksi vuodeksi ja jatkaa leirikeskuksen kehittämistä talkoovoimin.

Höytiäisen Helmi -yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on järvitoimintakeskuksen säilyttäminen ja kehittäminen yhdistysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kokoontumispaikkana sekä alueen avoimen virkistyskäytön lisääminen.

Toiminnan tavoitteena on alueella tapahtuvan yhteisöllisen toiminnan tukeminen ja elävöittäminen yhdessä tekemisen ja yhteen kuuluvuuden tunteen kautta. Perinteillä on myös oma arvonsa osana toimintaamme ja tapahtumat rakentuvatkin Höytiäisen vaiherikkaan aluehistorian ympärille. Rannat ja ympäristö ovat olleet edellisen ja nyt meidän sukupolvemme jokapäiväiseen elämään ammentava voima, eikä sitä voi mitata rahassa. 

Höytiäisen Helmen kehittämiseksi on laadittu hankesuunnitelma vuosille 2016-2018, johon on saatu Leader-rahoitusta. Hankkeen myötä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat Höytiäisen Helmen säilymiseksi avoimena vapaa-ajan virkistymispaikkana. Hankkeen tavoitteena on kunnan kylien ja eri yhteisöjen yhteistyön lisääminen ja aktivoituminen hankkeen myötä.