JÄRVITOIMINTAKESKUS HÖYTIÄISEN HELMI RY:N 

TOIMINTAKERTOMUS v. 2017

 SISÄLLYSLUETTELO                                                                                            

 

1 YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUODELTA 2017                                      

 

2 YHDISTYKSEN HALLITUS                                                                               

 

3. VARSINAINEN TOIMINTA                                                                                 

 

4. VARAINHANKINTA JA HANKINNAT, LAHJOTUKSET                             

 

5. VUOKRAUSTOIMINTA                                                                                      

 

6. YHTEISTYÖ, VERKOSTOITUMINEN JA OSALLISUUS                            

 

7. TIEDOTTAMINEN                                                                                               

 

8. HANKETOIMINTA                                                                                               

   

    8.1 Investointihanke 28588                                                                               

 

    8.2 Kehittämishanke 28604                                                                               

 

    8.3 Paikat kuntoon ja pidot pystyyn teemahankkeen alatoimipiteet      

 

8.3.1 Höytiäisen kesäpäivä 10.6.2017 / kehittäminen 34913               

 

8.3.2 Tarvikkeet tapahtumiin investointi 34928                                      

 

8.3.3 ALL ABOARD 2017 tapahtuma ja tarvikkeet tapahtumaan       

 

9. LOPPUSANAT                                                                                                     

                                                                                                               

 

1 YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUODELTA 2017

 

Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry:lle vuosi 2017 oli 2. toimintavuosi. Jäseniä yhdistyksessä vuoden 2017 vaihteessa oli 106. Lisäystä edellisestä vuodesta tuli 50 uutta jäsentä (vuonna 2016, 56 jäsentä)

 

Vuosi on ollut toiminnallisesti erittäin vilkas tapahtumien, tilaisuuksien, lasten leirin ja erilaisten talkoiden merkeissä. Jäsenistö on ollut hyvin mukana yhdistyksen toiminnassa.

 

Vuoden 2017 toiminnasta haluamme nostaa esille tulevaisuuden kuusen istuttamisen Helmeen 100 vuotiaan Suomen kunniaksi 10.6.2017. Istuttajana olivat Varparannalla asuvat Juho Romppanen, Eelis Romppanen sekä Toivo Juntunen lähes 170 henkilön ympäröimänä.

 

Mistä on tehty Tuhannen leikin leiri? 
Kymmenestä tikusta laudalla, tervapadasta, viimeinen pari uunista ulos, munituksesta, poliisista ja rosvosta, kirkonrotasta sekä monista muista vanhoista leikeistä. Leiri toteutettiin Helmen jäsenten toimesta 27-28.6.2017 Suomi 100 vuoden kunniaksi. Leirillä tutustuttiin perinneleikkeihin 25 alakouluikäisen lapsen voimin. Siinä samalla aikuisetkin päästiin matkaamaan lapsuuden muistoihin.

 

 

2 YHDISTYKSEN HALLITUS

 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat v. 2017:

 

 • Kyösti Romppanen                            puheenjohtaja                  

 • Seppo Kukkonen                               varapuheenjohtaja           

 • Anne Romppanen                             sihteeri                           

 • Johanna Romppanen                         taloudenhoitaja                

 • Silja Väyrynen                                   jäsen                             

 • Marjut Ihalainen                                 ”                                  

 • Mikko Väyrynen                                  ”                                   

 • Katja Vipuveräjä-Ikonen                       ”                                   

 • Kimmo Räty                                       ”   (26.8 saakka)    

 • Ville Varis                                         varajäsen                        

 

 

Hankeaikaisena kirjanpitäjänä toimii Tilitoimistopalvelut Tili-Satu Oy.

 

Hallituksen kokouksia oli vuoden 2017 aikana 9. Kokoukset olivat 12.2., 27.2., 11.4., 30.5., 6.6., 21.8., 28.9., 27.10 ja 15.12.2017.

 

Pöytäkirjapykäliä kirjattiin yhteensä 125.

 

Puheenjohtaja osallistui yrittäjyys erä- ja luontomatkailualalla koulutukseen 1.-2.4. ja 7.-9.4.2017. Koulutuksen aiheena olivat matkailuun liittyvät turvallisuusasiat, säännökset sekä palvelujen tuotteistaminen ja markkinointi. Suunniteltu järjestyksen valvojan kurssille osallistuminen ei toteutunut. Asia siirrettiin seuraavalle vuodelle.

 

Toiminnantarkastajina toimivat Kaarina Romppanen ja Jukka Romppanen.

 

Hallitus kävi keskustelun 27.10.2017 Swot-analyysia, jossa kiinnitettiin huomio Helmen nykyhetken vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä toimintaympäristön tulevaisuudessa tarjoamiin mahdollisuuksiin ja uhkiin.

 

Swot-analyysin pohjalta laadittiin Höytiäisen Helmelle toiminta-ajatus, joka kertoo syyn olla olemassa ja muodostaa lähtökohdan toiminnan suunnittelulle, miten Helmi aikoo toteuttaa toiminta-ajatuksen: mitä, kenelle ja miten.

 

Helmen toiminta-ajatuksena on tarjota puitteet elämyksille vuoden jokaisena päivänä upeassa, luonnonkauniissa ympäristössä aivan Kontiolahden keskustan kupeessa.

Koe Höytiäisen järven kauneus, ilman raikkaus ja luonnonrauha. Meiltä löytyvät viihtyisät ja monipuoliset tilat käytettäviksi ympäri vuoden.

Meillä voit viettää häät, syntymäpäivät ja muut perhejuhlat. Myös yrityksille ja muille ryhmille löytyvät ainutlaatuiset puitteet kokouksille, pikkujouluille ja virkistyspäiville. Käytössä ovat dataprojektori ja valkokangas. Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja helppokulkuisiksi.

Vuokrausalueen lisäksi alueelta löytyy kaikille avoin virkistäytymisalue monipuolisin aktiviteetein. Alueella on mm. luontopolku, matkaparkki, telttailualue, rantasauna sekä ruoanvalmistusmahdollisuus nuotiopaikoilla ja läheisellä kodalla. Ranta on lapsiystävällinen ja meiltä löytyvät myös vesitrampoliini, rantalentopallokenttä, tenniskenttä, frisbeerata sekä maashakkipeli. Voit myös harrastaa kalastusta, melontaa sekä sup-lautailua. Talven aktiviteetteihin kuuluvat puolestaan pilkkiminen, retkiluistelu ja jäähiihto.

Hallituksen tuotoksen pohjalta toteutimme Höytiäisen Helmen esitteen marraskuussa 2018 osana kehittämishanketta.

3. VARSINAINEN TOIMINTA

 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.2.2017 Varparannan koululla. Osallistujia oli 11 jäsentä.

 

Suomi 100 tulevaisuuden kuusen istutuksen, tuhannen leikin leirin ja Höytiäisen kesäpäivän lisäksi Höytiäisen Helmessä lämpisi kaikille avoin lenkkisauna 25.7., 10.8., 24.8. ja 28.9. Lenkkisaunan yhteydessä toteutui kesäkahvio ja kirpputori.

 

Varparannan liikuntasali oli varattu yhdistyksen jäsenille tiistaisin 10.1.2017 alkaen. Salivuorolla pelattiin kevätkaudella lentopalloa.

 

Helmen ideointi ja keskustelutilaisuus järjestettiin 29.4.2017. Tilaisuuteen osallistui 45 henkilöä. Vieraana olivat kunnanjohtaja Jere Penttilä ja kyläneuvos Pentti Seutu.

 

10.6.2017 järjestettiin Avoimet kylät -tapahtuma yhteistyössä kunnan pohjoisten kyläyhdistyksien kanssa. Tapahtuma keräsi 170 osanottajaa. Tapahtuma toteutettiin Leader-tapahtumahankkeena.

 

Yhdistys teki sopimukset Te-keskuksen 3 kk:n työkokeilusta 4-6/2017 sekä kuntouttavassa työtoiminnassa ajalle 11/2017- 2/2018. Työtehtäviin kuuluivat ulkoaluetyöt ja pienet kiinteistöhuoltotehtävät. Työkokeilusta ja kuntouttavasta työtoiminnasta ei aiheutunut yhdistykselle kuluja.

 

Yhteislaulutilaisuus pidettiin 10.8. Laulattaja oli Jorma Kultamaa. Tilaisuuteen osallistui 22 henkilöä.

 

Helmessä järjestettiin 1.12.2017 jäsenille ja talkoolaisille yhteinen joulupuuro ja glögitilaisuus kiitokseksi menneestä vuodesta. Tilaisuuteen osallistui 61 henkilöä.

 

Jäsenille oli käytössä Helmen jäsenedut kolmestatoista lähiseudun yrityksen palveluista sekä Helmen oma 10 % alennus vuokraushinnoista.

 

Yleishyödylliset yhdistykset jotka maksoivat Helmen vuosikokouksessa vahvistetun yhdistysjäsenmaksun, saivat käyttää päärakennuksen alakerran tiloja kaksi kertaa vuodessa maksutta kokouskäyttöön.

 

Lisäksi Helmi tarjosi maksutta tiloja Varparannan kyläyhdistykselle tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen kyläläisille. Helmi tarjosi myös maksuttomia majoitusvuorokausia sosiaalisin perustein kontiolahtelaisille perheille sekä virkistäytymispäiviä kuntouttavaan työtoimintaan.

 

Höytiäisen Helmen stipendit luovutettiin Varparannan koululle toukokuussa 2017. Opettajat valitsivat stipendin saavat oppilaat kriteereiden perusteella tytölle ja pojalle. Vuoden 2017 valintakriteereinä olivat ”Innostuneisuus ja aktiivinen toiminta oppilaskunnan hallituksen työskentelyssä” sekä ”Innostut itse ja innostat esimerkilläsi myös muita”

 

Yhdistyksen ja koulun välinen yhteistyö on ollut saumatonta. Koulun käytössä on ollut Helmen tilojen avain, jolloin koulu on voinut käyttää Höytiäisen Helmen aluetta ja rakennuksia maksutta koulutoimintaansa mm. yökoulun toteutuksessa sekä koulutyöskentelyssä. Lisäksi koulun oppilaat ja opettajat osallistuivat 21.8.Helmen päärakennuksen maalaustalkoisiin.

 

Shakkikerho liitettiin 27.2.2017 yhdistyksen alajaostoksi. Samalla avattiin kerholle oma tili ja verkkopalvelut päätilin yhteyteen rahaliikenteen hoitamista varten. Shakkikerho toteutti Leader-tapahtuma –investointihankkeen, jonka tuotoksina olivat kaksipäiväinen All Aboard 2017 lautapelitapahtuma 28.-29.6.2017 sekä maashakkivälineet Helmen piha-alueelle. Silja Väyrynen vastasi shakkikerhon hankkeesta.

 

Shakkikerho kokoontui 15 kertaa vuoden aikana (25.1., 24.2., 8.3., 22.3., 26.4., 24.5., 21.6., 29.6., 19.7., 16.8., 27.9., 18.10., 8.11., 22.11. ja 20.12.2017). Kerhossa on käynyt vuoden aikana noin 17 eri henkilöä. Kerhovastaavana toimi Venja Laakkonen.

 

 

 4. VARAINHANKINTA JA HANKINNAT, LAHJOITUKSET

 

Yhdistys toteutti varainhankintaa kesäkahvilatoiminnalla (8 kertaa) sekä arpajaisilla ja Valintakirppis myyntipaikalla  30.4.-7.5.2017. Tuloja kertyi myös jäsenmaksujen ja yhdistyksen tukimaksujen kautta.

 

Lisäksi yhdistys vuokrasi astioita, isoa kahvinkeitintä ja juhlatelttaa erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

 

Kunta myösti yhdistykselle kunnan yhdistysten ja järjestöjen toimintaan tarkoitetun avustuksen 185 euroa.

 

Helmi sai lahjoituksena tenniskentän takaverkot, peliverkkopylväät  ja muita tarvikkeita. Kentän toteutus siirtyy vuodelle 2018.

Koneurakointi Varis ja Luomusora Nuutinen toteuttivat talkoilla yhteistyössä beach-volley-kentän 1.7.2017 Helmen piha-alueelle.

Yhdistys hankki vuokraustoimintaan mökkeihin ja päärakennukseen kierrätyshuonekaluja ja sisustustarvikkeita viihtyvyyden parantamiseksi. Lisäksi Helmeen on hankittu vesirampoliini, pihashakkivälineistö (hanke), juhlateltta (hanke), äänentoisto-karaokevälineistö (hanke), päältä ajettava ruohonleikkuri (käytetty), inkkarikanootti (käytetty), 2 frisbeekoria (käytettyjä) rikkimenneiden tilalle.

 

5. VUOKRAUSTOIMINTA

 

Verohallinto antoi lausunnon 27.6.2017, ettei yhdistyksen vuokraustoiminta täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, joten yhdistys ei ole saaduista tuloista arvonlisäverovelvollinen. Toiminta on toteutettu talkooperiaatteella. Vuokralaisilta tullut palaute on ollut poikkeuksetta positiivista.

 

 

Toiminta Helmessä 2017:

 

Yhdistykset:

 • päivävuokrauksia                                17 päivää

 • vuorokausivuokrauksia                         16 vrk

 

Yksityisen vuokraukset:

 • päivävuokrauksia                                5 päivää

 • vuorokausivuokrauksia                         32 vrk

 

Oma toiminta

 • tapahtumat ja tilaisuudet                      4 päivää

 • leiri                                                   1 vrk

 • lautapelitapahtuma                              2 päivää

 • kerhotoiminta                                      3 kertaa

 • kokoukset                                            9 kertaa

 • avoimet saunaillat                                4 kertaa

 • talkootoiminta                                     81 päivää

 ​Kunnan toiminta

 • uimakoulu                                            5 päivää

 

  

 

 6. YHTEISTYÖ, VERKOSTOITUMINEN JA OSALLISUUS

 

 Yhteistyötahot vuonna 2017:

 • Joensuun seudun Leader, Ely-keskus

 • Kunnan pohjoiskylien kyläyhdistykset

 • Kontiolahden ev.lut. seurakunta

 • Lehmon Pallo ry

 • Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut, itäinen alue

 • Pohjois-Karjalan kylät ry

 • Kontiolahden kunta, kuntouttava työtoiminta, työllisyyspalvelut, tekninen toimi

 • Varparannan koulu

 • Kontiolahden työttömät

 • Te–keskus

 • Kuntalaiset

 • Pr-aitta

 • Pirsma Joensuu

 

 

Höytiäisen Helmen hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat osallistuneet Kontiolahden kunnan järjestämiin järjestöiltoihin 17.1. ja 14.9.2017. Järjestöillat ovat olleet hyvin suosittuja tilaisuuksia, jossa yhdistyksiä, järjestöjä ja yhteisöjä on ollut runsaasti ympäri Kontiolahtea. Illoissa on käsitelty ajankohtaisia asioita järjestettävistä tapahtumista, vuosikellosta, yhteistyökuvioista ja verkostoitumisesta sekä saatu tietoa erilaisista hankkeista. Molempiin iltoihin oli osallistujia reilu neljäkymmentä henkilöä.

 

Varparannan kyläyhdistys on järjestänyt 24.1.2017 Kontiolahden pohjoisten kylien yhdistysten tapaamisen, johon Höytiäisen Helmestä osallistui puheenjohtaja ja sihteeri. Tilaisuudessa oli mukana 13 henkilöä seitsemästä yhdistyksestä. Aiheena olivat yhdistysten esittelyt, tuleva toiminta sekä yhteistyö. Toinen yhdistyksien yhteistyötapaaminen oli 4.11.2017, johon osallistui 4 hallituksen jäsentä. Osallistujia yhteensä 18 henkilöä 8 yhdistyksestä.

 

Varprarannan koululla järjestettiin 22.2.2017 Leader-kehittämisilta ”Kyläkierros meidän nurkilla”. Aiheena olivat tapahtumahankkeet, kylien ympäristöasiat ja kyläturvallisuus sekä esittely Kylät verossa. Osallistujia tilaisuuteen oli 19 henkilöä. Höytiäisen Helmi osallistui tilaisuuteen (3 henkilöä).

 

Olemme tehneet myös yhteistyötä Kontiolahden kunnan kanssa erilaisissa kehittämis- ja toimintapäivien suunnittelussa. Suunnittelimme 10.8 työttömientoimintapäivää Helmessä. Lisäksi Helmellä on ollut yhteistyökuvioita kunnan kuntouttavan työtoiminnan, Varparannan koulun ja SiunSoten lastensuojelun kanssa.

 

Pro Höytiäinen järjesti Höytiäisen Helmessä 3.8 kalailtapäivän osana ”Höytiäisen poikkiuinti puhtaiden vesien puolesta” tapahtumaa. Kalailtapäivä veti paikalle 70 henkilöä. Helmi esitteli päivän aikana uudistettuja tiloja kiinnostuneille.

 

 

7. TIEDOTTAMINEN

 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenille huhti- ja marraskuussa jäsenkirjeillä. Lisäksi toiminnasta tiedotettiin paikallislehti Pielisjokiseudun järjestöpalstalla, sähköpostin, puhelimen ja tekstiviestien kautta. Sosiaalisesta mediasta Höytiäisen Helmen toimintaa on voinut seurata facebook- ja Instagram sekä verkkosivujen kautta. Yhdistyksen esittely on myös Avoimet kylät (kylät.fi) ja kunnan verkkosivuilla.

 

Helmen esittely oli Varparannan kyläyhdistyksen julkaisemassa Varppis –lehdessä keväällä 2017.

 

 

 

Facebook–sivujen seuraajat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Kaikki seuraajat eivät halua kuitenkaan julkisesti seurata sivuja vaan katsovat päivitykset mielenkiinnon mukaan. Esimerkkinä julkaisun päärakennuksen ulkomaalauksesta oli nähnyt 5280 henkilöä.

 

Helmen toiminnasta olivat haastattelut Yle Pohjois-Karjala radiouutisissa 14.7.2017 sekä 3.8.2017. Toimittaja Lea Joutsensaari tuli samalla tutustumaan Helmen kunnostettuihin tiloihin. Lisäksi Sanomalehti Karjalaisen toimittaja oli kiinnostunut Helmen toiminnasta ja tiloista tehden jutun 6/2017 Gägi-lehteen ja paikallislehti omalta osaltaan kolme juttua Pielisjokiseutuun 4.5.,15.6., 6.7., 24.8.2017.

.

 

 8. HANKETOIMINTA

 

8.1 Investointihanke 28588

Höytiäisen Helmen rakennus- ja kunnostustoimet ovat edenneet hyvää vauhtia kohti asetettua tavoitetta. Päärakennus on saanut uudistuneen valoisan ja raikkaan ilmeen sisältä sekä ulkoa. Terassin rakentaminen on saatettu myös valmiiksi. Muita suurempia talkoita tällä kaudella ovat olleet suoja-aitaistutus ja olemassa olevan aidan kunnostuskorjaus sekä aidan maalausurakka, jotka ovat toteutuneet myös suunnitelman mukaisesti.

 

Talkootunteja on kertynyt 1.1. – 30.9.2017 rakentamisen osalta 1448.5 tuntia, ja vuoden loppuun 1482 tuntia. Talkoopäiviä vuoden aikana kertyi 83 päivää. Talkoolaisia on ollut jakson aikana 39 henkilöä, joista 10 uutta talkoolaista edelliseen kauteen verraten.

 

Hankkeen sisällä olevat muutokset ovat eläneet paljon seurantakauden aikana, johtuen yllättävistä ja ennakoimattomista lisätöistä sekä niistä johtuvista lisäkustannuksista. Jouduimme tekemään lisärahoituspyynnön hankerahoitukseen edellä mainittujen asioiden tiimoilta, Leaderin hallitus hyväksyi lisärahoituksen 27.2.2017 ja se lähti hyväksyttäväksi Ely-keskukselle.

 

Helmessä oli 21.12.2017 Elyn tarkastus hankkeen edistymisestä. Paikalla olivat hallituksen jäsenistä Katja Vipuveräjä-Ikonen, Anne Romppanen sekä elystä Mika Honkanen ja Tuomo Hämäläinen. Todettiin, että hanke on edennyt hyvin aikataulun mukaisesti.

 

 

8.2 Kehittämishanke 28604

 

Höytiäisen Helmen kehittäminen on kulkenut rinnan investointihankkeen kanssa. Helmi on tiedottanut kokonaishankkeen edistymisestä ahkerasti facebook-sivujen kautta.

 

Talkootyötä on muodostunut 1.1. – 30.9.2017 välisenä aikana yhteensä 102,5 tuntia.

 

Kaikille avoin Keskustelu- ja ideointitilaisuus toteutettiin 29.4.2017. Samalla esittelimme kunnostettuja tiloja.

Aiheena oli mm. vapaaseen käyttöön tulevan virkistys- ja retkeilyalueen suunnittelua, tulevien tapahtumien ideointia ym. kunnanjohtaja Jere Penttilä sekä kyläseutuneuvos Pentti Seutu osallistuivat tilaisuuteen. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 45 henkilöä.
 

Markkinointisuunnitelman teko on aloitettu ja siihen liittyvät talokansio sekä pelastus- ja turvallisuussuunnitelma on laadittu. Nämä ovat olleet tärkeitä toteuttaa toimintojen selkeyttämisen sekä turvallisuuden varmistamiseksi kiinteistöissä. Helmen markkinointiesite on jaettu keskeisille yhteistyökumppaneille sekä Joensuun Carelicumiin ja PKKS:n ilmoitustauluille.

 

Helmessä työskenteli kesällä kaksi kesätyöntekijää. Työtehtäviin kuuluivat leiriohjausavustus-valvontatehtävät, perussiivous, kesäkioskin pito, pienimuotoinen leivonta kioskiin, valmistelu- ja järjestelytehtävät tapahtumissa.

 

 

 8.3 Paikat kuntoon ja pidot pystyyn teemahankkeen alatoimipiteet

 

Joensuun seudun Leader yhdistys tarjosi mahdollisuuden hakea leader-tukea uusille teemahankkeille. Höytiäisen Helmi haki avustusta toteutettuun Höytiäisen Kesäpäivään 10.6, ALL ABOARD 2017 tapahtumaan sekä investointitarvikkeisiin erilaisiin tapahtumiin.

 

 

8.3.1 Höytiäisen kesäpäivä 10.6.2017 / kehittäminen 34913

 

Helmi järjesti Höytiäisen kesäpäivätapahtuman Höytiäisen Helmessä 10.6.2017. Tapahtuma oli kaikille avoin ja maksuton. Päivä toteutui lähes hankkeen tukipäätöksessä hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Tapahtuma kokosi noin 170 kävijää ympäri Kontiolahtea ja lähikuntia. Päivä tarjosi puuhaa kaikenikäisille, voimakisailua, terassitansseja sekä lasten taitorataa. Tapahtuma keräsi Pohjoiskylien yhdistykset yhteen päivän suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeen tarkoitus toteutui näin yhdistyksien yhteistyön ja yhdessä tekemisen kautta, lisäten kylien elinvoimaisuutta ja maaseudun vetovoimaisuutta. Mukana olevat yhdistykset olivat Höytiäisen Helmen lisäksi Puson-, Varparannan- ja Venejoen kyläyhdistykset sekä Lehmon Pallo.

 

8.3.2 Tarvikkeet tapahtumiin investointi 34928

 

Äänentoistolaitteet ja tapahtumateltta hankittiin erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Tarvikkeet olivat ensimmäisen kerran käytössä 10.6.2017 Höytiäisen kesäpäivillä ja ne todettiin toimiviksi ja tarpeelliseksi.

 

8.3.3 ALL ABOARD 2017 tapahtuma ja tarvikkeet tapahtumaan

All Aboard 2017 oli kaksipäiväinen lautapelitapahtuma, jonka järjesti shakkikerho 28.-29.6.2017.

Tapahtumapaikkana oli Höytiäisen Helmi ja lautapelejä pelattiin sekä sisätiloissa että ulkopaviljongissa. Ensimmäisenä päivänä tapahtumassa oli 46 osallistujaa ja toisena päivänä 20 pelaajaa.

Tapahtumassa pelattiin vapaamuotoisesti lautapelejä laajalla lautapelivalikoimalla. Kolmesta pelistä järjestettiin myös omat turnaukset.

Shakkiturnaus pidettiin tapahtuman ensimmäisenä päivänä (28.6.) ja siihen osallistui 8 pelaajaa. Turnaus oli shakkikerhon vuositurnaus. Shakkiturnauksen aikana suurin osa lapsiosallistujista pelasi shakkipaviljongissa vapaamuotoista shakkia. Shakkiturnauksen palkinnot jakoi naisten shakin SM-hopeaa  2017 voittanut Alia Dannenberg Joensuun Shakkikerhosta.  Palkinnonjaon jälkeen Dannenberg kertoi urastaan ja kokemuksistaan shakin parissa sekä signeerasi yhden uusista, tapahtumahankerahalla hankituista shakkilaudoista. Hän myös lahjoitti kirjoittamansa kirjan, Kuningatargambiitti, Varparannan Shakkikerholle.

Tapahtuma oli yhteisöllinen kylän tapahtuma, joka toi nuoret ja vanhat yhteen. Alakouluikäiset innostuivat erityisesti shakista, mikä on hyväksi tuleville All Aboard tapahtumille ja shakkikerholle. Lisäksi tapahtuma toi kyläläisiä yhteen, mikä on hyväksi kylän yhteishengelle. Tapahtuma loi positiivista kuvaa Varparannasta niille osallistujille, jotka eivät olleet paikallisia sekä paikallislehti Pielisjokiseudun lehtijutun kautta myös niille, jotka eivät olleet tapahtumassa paikalla.

 

Investointihankkeena shakkikerho hankki maashakkivälineet Höytiäisen Helmeen. Helmen käyttäjät voivat vuokrata välineitä jatkossa käyttöönsä.

 

 

9. LOPPUSANAT

 

Höytiäisen Helmi on yhdistänyt eri sukupolvien ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä yhteen. Talkoohenki on saanut ihmiset innostumaan, osallistumaan ja saamaan uusia kokemuksia ja ystävyyssuhteita. Helmi on saanut yhteisöllisyyden voimalla toiminnan kehittämisen positiiviseksi.

 

.

 

Kontiolahdessa 15. tammikuuta 2018

Riihilahdentie 7, 81120 Katajaranta                      

Tiedustelut ja varaukset  puh. 045 1639911           

hoytiaisenhelmiry@gmail.com                                

 • eu-lippu
 • leader logo
 • Instagram Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Facebook Social Icon