JÄRVITOIMINTAKESKUS HÖYTIÄISEN HELMI RY:N 

TOIMINTAKERTOMUS v. 2019

                                          

 

                       

  

 YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUODELTA 2019
 

Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry:lle vuosi 2019 oli 4. toimintavuosi. Jäseniä yhdistyksessä vuoden 2019 vaihteessa oli 142. Lisäystä edellisestä vuodesta on 9 uutta jäsentä (vuonna 2016 jäseniä 56, vuonna 2017 jäseniä 106, vuonna 2018 133.)

 

Vuosi on ollut toiminnallisesti aktiivinen erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kautta. Jäsenistö on ollut hyvin mukana yhdistyksen toiminnassa.

 

Joensuun seudun Leader-yhdistys valitsi yhdistyksen puheenjohtajan Kyösti Romppasen yhdistyksen hallituksen jäseneksi Leader –yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 6.4.2019.

 

Kehittämishankkeen loppuraportti valmistui tammikuussa 2019 ja hankkeen loppumaksupäätöksen yhdistys sai 22.5.2019 Ely –keskuksen loppukatselmuksen jälkeen.

 

Yhdistys kartoitti syksyllä 2019 toimintojamme sekä kehittämistarpeita tulevaa jatkohanketta ajatellen. Kyselyt toteutettiin facebookin ja kotisivujen kautta. Kaikkien yhteystietonsa kyselyn loppuun jättäneiden kesken arvoimme Helmen alueen majoitusarkivuorokauden kesälle 2020. Lisäksi arvoimme PKO:n lahjakortin Koli Spa kylpylään sekä kunnan tuotepalkinnon.

 

Helmen uudet Leader- hankkeet/ jatkokehittämishankkeet (2 kpl) ovat haettu ja ne olivat esittelyssä Leader-hallituksessa 26.11.2019. Ensimmäinen investointihanke oli pienen saunan rakentaminen retkeilyalueelle, jonka alkusijoituspaikka olisi Helmen piha-alue mahdollisen uuden saunarakennuksen rakentamisen ajaksi. Toinen kehittämishanke paneutuu alueen erilaisten toiminnallisten aktiviteettien käynnistämiseen ja niiden kehittämiseen sekä alueen markkinointiin. Hankerahoituksesta ei ole tullut päätöstä. Ison saunan investointihanke on vielä suunnitteluasteella.

 

 

 

YHDISTYKSEN HALLITUS

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet v. 2019 ja jäsenten osallistuminen kokouksiin:

 

 • Kyösti Romppanen                           puheenjohtaja                

 • Seppo Kukkonen                              varapuheenjohtaja         

 • Anne Romppanen                            sihteeri                              

 • Johanna Romppanen                        taloudenhoitaja                

 • Silja Väyrynen                                  jäsen                                 

 • Jari Lempessalmi                             jäsen                                       

 • Toivo Juntunen                                 jäsen                                     

 • Katja Vipuveräjä-Ikonen                     jäsen                                      

 • Ville Varis                                       varajäsen                         

 • Pentti Saarelainen                            varajäsen                                        

 

 

Hankeaikaisena kirjanpitäjänä toimii Tilitoimistopalvelut Tili-Satu Oy.

 

Hallituksen kokouksia oli vuoden 2019 aikana 5. Kokoukset olivat 22.1., 26.2., 23.4., 1.10. ja 22.11.2019.

 

Pöytäkirjapykäliä kirjattiin yhteensä 56.

 

Toiminnantarkastajina toimivat Erja Nuutinen ja Veli Nuutinen.

 

 

 

VARSINAINEN TOIMINTA
 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.2.2019 Höytiäisen Helmessä. Osallistujia oli 16 jäsentä.

 

Patentti ja rekisterikeskus hyväksyi yhdistyksen sääntömuutoksen 29.4.2019, jossa tarkennettiin olemassa olevia yhdistyksen sääntöjä.

 

Shakkikerho irtautui yhdistyksen toiminnasta keväällä 2019. Perusteluina oli shakkikerhon rekisteröityminen ry:ksi ja näin toimien mahdollisuus liittyä Suomen Shakkiliiton jäsenseuraksi. Shakkikerho on toiminut itsenäisenä toimijana eikä ole rahallista velkaa yhdistykselle. Yhteistyö on jatkunut kerhon kanssa kuten aikaisemminkin.

 

Helmen stipendi Varparannan koululle luovutettiin lukuvuoden päättyessä. Valinnalla yhdistys halusi muistaa ”Ahkeraa Helmen toimintaan osallistujaa”

 

8.6.2019 järjestettiin Avoimet kylät -tapahtuma Helmessä. Tapahtuman järjesti yhteistyössä kunnan pohjoiset kyläyhdistykset. Tapahtuma keräsi noin 70 osanottajaa. Helmi oli mukana tapahtumassa tarjoamalla maksutta tilat ja alueen käyttöön.

 

Höytiäisen Helmessä lämpisi kaikille avoin lenkkisauna 19.6. ja 9.8.

 

Retkeilyviikko ja kesäkahvio toteutui 24.- 28.6.2019. Yöpyjiä ei ollut viikon aikana, mutta eri-ikäisiä päiväkävijöitä ja saunojia oli päivittäin. Sup-lautailutuokioissa kävi yhteensä 26 henkilöä.

 

 

Yhdistys haki Leader-yhdistyksen teemahanketta ”Nuorille töitä ja yhdistyksille oppia-teemahanke”, joka toteutui suunnitelman mukaisesti. Yhdistys palkkasi hankerahalla kaksi nuorta toteuttamaan yhdessä talkoolaisten kanssa retkeilyviikon ohjelman ja sup-lautailutuokioiden järjestämisen. Lisäksi nuorten tehtävinä olivat tilojen huolto- ja siivoustehtävät sekä alueen esittely vierailijoille.

 

 

Helmessä järjestettiin 29.11.2019 kaikille avoin maksuton Joulutulet-tapahtuma yhteistyössä Katajarannan Erän, pohjoisten kyläyhdistysten, Romppalan RantaVeikkojen, Kontiolahden kunnan ja ev.lut seurakunnan kanssa. Ulkotapahtumassa vieraili joulupukki leikittäen ja laulattaen. Antti Suontama toi kunnan joulutervehdyksen. Tarjolla oli joulupuuroa, glögiä ja makkarat. Tapahtumaan osallistui noin 60 henkilöä.

 

Yleishyödylliset yhdistykset jotka maksoivat Helmen vuosikokouksessa vahvistetun yhdistysjäsenmaksun, saivat käyttää päärakennuksen alakerran tiloja kaksi kertaa vuodessa maksutta kokouskäyttöön.

 

Lisäksi Helmi tarjosi maksutta tiloja Varparannan kyläyhdistykselle tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen kyläläisille. Helmi tarjosi myös maksuttomia majoitusvuorokausia sosiaalisin perustein kontiolahtelaisille perheille sekä virkistäytymispäiviä kuntouttavaan työtoimintaan.

 

Yhdistyksen ja koulun välinen yhteistyö on ollut saumatonta. Koulun käytössä on ollut Helmen tilojen avain, jolloin koulu on voinut käyttää Höytiäisen Helmen aluetta ja rakennuksia maksutta koulutyöskentelyssä. Koulun oppilaat kävivät koristelemassa Helmen päärakennuksen tuvan joulua varten itsetehdyillä joulukoristein.

 

Jäsenille oli käytössä Helmen jäsenedut kolmestatoista lähiseudun yrityksen palveluista sekä Helmen oma 10 % alennus vuokraushinnoista.

 

 

 

VARAINHANKINTA JA HANKINNAT, LAHJOITUKSET
 

Yhdistys toteutti varainhankintaa kesäkahvila/kioskitoiminnalla (5 kertaa), järjestettiin kahvituksia ja ruokailuita tilojen vuokraajille. Tuloja kertyi myös jäsenmaksujen ja yhdistyksen tukimaksujen kautta.

 

Lisäksi yhdistys vuokrasi astioita, liinoja, isoa kahvinkeitintä ja juhlatelttaa erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

 

Kunta myönsi elinkeinoavustuksen Helmen tilojen ylläpitokuluihin.

 

Te-keskuksen työllistämistuki on mahdollistanut palkata kaksi työntekijää yhdistykselle.

 

Joensuun seudun Leader-yhdistys antoi Nuoret kesätöihin hankeavustuksen.

 

   

VUOKRAUSTOIMINTA
 

Vuokraustoiminta on toteutettu talkooperiaatteella. Talkooringissä on ollut kolme hallituksen jäsentä, jotka ovat vastanneet tilojen vuokrauksesta, näytöistä, laskutuksesta ja tilojen siisteydestä. Vuokralaisilta tullut palaute on ollut poikkeuksetta positiivista.

 

 

 

Yhdistyksen vuokraustoiminnan toteuttamiseen on saatu kuntouttavan työtoiminnan työntekijän työpanos 1.4.- 30.6.2019. Lisäksi sama henkilö on jatkanut töitä Te-keskuksen 100 % palkkatuella 1.7.-31.12.2019 välisen ajan. Työaika on ollut 12 h/vk ja työkuvana siivoustehtävät. Lisäksi Yhdistys on palkannut työntekijän Tarmo-hankkeen kautta 100 % palkkatuella 1.9. – 30.11.2019. Työaika 24 h/vk kiinteistöhuoltotehtäviin.

 

 

 Toiminta Helmessä 2019:
 
Yhdistykset/säätiöt:
 • päivävuokrauksia                                10 päivää

 • vuorokausivuokrauksia                      3 vrk

 

Yksityisen vuokraukset:
 • päivävuokrauksia                                4 päivää

 • vuorokausivuokrauksia                      24 vrk

Yritykset:
 • päivävuokrauksia                               0 päivää

 • vuorokausivuokrauksia                     7 vrk

 

Kontiolahden kunta:
 • päivävuokrauksia                               6 päivää

                   Kontiolahden ev.lut seurakunta

 • päivävuokrauksia                               1 kerta

 

Joensuun kaupunki:
 • päivävuokrauksia                               1 päivää

 • vuorokausivuokrauksia                     2

 

Oma toiminta
 • tapahtumat ja tilaisuudet                   8 päivää

 • leiri                                                         0 vrk

 • lautapelitapahtuma                            2 päivää

 • kokoukset                                             5 kertaa

 • avoimet saunaillat                              2 kertaa

 • talkootoiminta                                     10 päivää

 

 

 

 YHTEISTYÖ, VERKOSTOITUMINEN JA OSALLISUUS

 

Yhteistyötahot vuonna 2019:

 • Joensuun seudun Leader, Ely-keskus

 • Kunnan pohjoiskylien kyläyhdistykset

 • Katajarannan Erä, Romppalan Rantaveikot

 • Kontiolahden ev.lut. seurakunta

 • Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut, itäinen alue

 • Pohjois-Karjalan kylät ry

 • Kontiolahden kunta, kuntouttava työtoiminta, työllisyyspalvelut, tekninen toimi ja rakennusvalvonta

 • Varparannan koulu

 • Kontiolahden työttömät

 • Kuntalaiset

 • Paikalliset yritykset

 • PKO Joensuu

 

 

Höytiäisen Helmen hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Kontiolahden kunnan järjestämiin järjestöiltoihin. Järjestöillat ovat olleet hyvin suosittuja tilaisuuksia, jossa yhdistyksiä, järjestöjä ja yhteisöjä on ollut runsaasti ympäri Kontiolahtea.

 

Yhdistyksen hallituksen jäseniä on osallistunut Varparannan kyläiltoihin, joiden aiheena olivat omien kylien tulevaisuus ja kyläsuunnitelman täytäntöön paneminen.

 

 

 

TIEDOTTAMINEN

 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenille huhtikuussa jäsenkirjeillä sekä henkilökohtaisesti aina tarpeen mukaan esim. tulevista tapahtumista. Lisäksi toiminnasta tiedotettiin paikallislehti Pielisjokiseudun järjestöpalstalla, sähköpostin, puhelimen ja tekstiviestien kautta. Sosiaalisesta mediasta Höytiäisen Helmen toimintaa on voinut seurata facebook- ja verkkosivujen kautta. Yhdistyksen esittely on myös Avoimet kylät (kylät.fi) ja kunnan verkkosivuilla.

 

Helmen toiminnasta on tehty lehtijuttuja paikallislehti Pielisjokiseutuun 12.4., 12.7, ja 20.12. Jutut käsittelivät aiheita mm. viikoksi leiri Höytiäisen rannalle, retkeilyviikko ja joulutulet Höytiäisen Helmessä.

.

 

 Kontiolahdessa 16. tammikuuta 2020